Glas har under de senaste 25-30 åren blivit ett alltmer populärt byggmaterial. Detta gäller särskilt inglasningar av höga hus, men även olika typer av inredningsdetaljer i såväl hem och fordon som på kontor. Själva materialet har givetvis också förändrats under de senare åren och blivit såväl mer hållbart och lättare att bearbeta.

För glasmästaren har denna utveckling också betytt en betydande utveckling av yrket. Den som idag arbetar som glasmästare behöver behärska alla delar av processen: design, tillverkning, installation, reparation och försäljning.

Exempel på olika typer av tjänster och produkter som idag tillhandahålls av ett glasmästeri är:

  • Uterum med måttanpassade skjutväggar
  • Glasräcken i aluminiumform
  • Fönster i aluminium eller trä
  • Stänkskydd i kök
  • Glasväggar i badrum eller duschrum
  • Olika slags skyddsglas för ljudisolering, brandsäkerhet och stötsäkerhet

För ett glasmästeri är det givetvis väsentligt att alla medarbetare har gedigen kunskap om såväl olika typer av glas som om byggnads- och säkerhetsföreskrifter av olika slag. Vid installation av exempelvis stänkskydd i kök är det viktigt att monteringen har utförts med iakttagande av befintliga säkerhetsföreskrifter.

Härutöver fordras givetvis att glasmästaren kan utföra alla de arbeten som ingår i att kunna leverera glaset: svetsning i samband med infogning av aluminium i stålbalkar, polyuretanlimning med mera.