Tunnplåtslagaren

Plåtslagare är ett yrke som går långt bak i tiden. Från början var det främst tak på hyreshus, industrilokaler och andra byggnader som belades med plåt. Denna grupp av plåtslagare utför som regel arbeten med tak, fasader, hängrännor och stuprör. Till denna grupp kan även tunnplåtslagaren räknas med de sista detaljerna som nämnts, hängrännor och stuprör. Även fönsterbleck och beslag ankommer på tunnplåtslagaren. På vintern när dessa arbeten inte kan utföras brukar personalen användas för snöskottning.

Grovplåtslagaren

Grovplåtslagare är en genre som främst arbetar med huskonstruktioner men även fartyg. Det gäller balkar i stålkonstruktioner, men innan de svetsade balkarnas tid var inne arbetades mycket med nitning och diktning. När just svetsning ingår tillkallas en grovplåtslagare. Ventilationsplåtslagare är just specialiserade på anläggningar för ventilation och kanaler, även fläktar och aggregat till dessa ingår i arbetet.

Privatpersoner som anlitar plåtslagare behöver vanligen hjälp med takbeklädnad i forma av heltäckande plåttak och de detaljer som då tillkommer. Även för andra tak kan det behövas klä plåt vid skorsten och ventilation. Även om det idag finns färdigpressade detaljer kan det bli knepigt att anpassa dessa. Ett tak bör ligga rätt för att inte påverkas av väder och vind. Experthjälp är alltid att rekommendera och i Mälardalsregionen är Takbolaget ett företag vi kan rekommendera varmt. Genom att anlita plåtslageri kan man vara säker på att jobbet sköts korrekt.