Den vanligaste metoden för slipning kallas planslipning. Med planslipning menas att man använder ett roterande hjul för att bearbeta en yta som skall bli helt plan. Formatet på hjulet är helt beroende av vad det är för komponent och material som ska bearbetas. Det kan alltså vara både stort och litet.

Exempel på detaljer som lämpar sig för planslipning är olika slag av knivar eller andra skärande redskap, så kallade klippstål, kantpressverktyg och skenor.

Planslipning kan utföras på ett antal olika sätt. Till exempel kan man utföra slipningen utan att använda dubbar för att fästa den komponent som skall slipas. Den hålls då fast av ett så kallat regulating-hjul eller en hållare. Denna metod, som kallas centerless slipning eller dubblös slipning, används för att exempelvis tillverka kullagerringar.

Det finns renodlade slipverkstäder som utför planslipning och andra slipningar för sina kunder. Vanligt är dock att man vänder sig till andra verkstäder som har kapacitet för mer än vad den egna verkstaden har behov av och därmed också utför slipningsarbete till andra.

En vanlig modell är så kallade karusellslipar som kan ha olika tillsatsaggregat för att utföra skilda uppdrag som periferislipning m.m. En karusellslip kan ha en diameter på upp till 1200 mm och lämpar sig således för bearbetning av stora detaljer