Rotavdraget är ett skatteavdrag som kan utnyttjas vid renovering. Det gäller därmed inte vid nybyggnation. Med hjälp av rotavdraget kan du halvera arbetskostnaden upp till 50 000 kr per person och år.

Grundläggande villkor för rotavdrag:

  • du har varit obegränsat skattskyldig under beskattningsåret
  • du har fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång
  • du har betalat för rot- eller rutarbeten.

För att bli beviljad rotavdrag måste du haft en taxerad årsinkomst under året som motsvarar rotavdraget. Om du t.ex. betalat 40 000 kr i skatt under året enligt din skattedeklaration, men fått ut 50 000 kr i rotavdrag, är du skyldig att återbetala de 10 000 kr som inte täcks av den skatt du bealat. Rot är som namnet antyder ett avdrag från din skatt. Om du inte skattat tillräckligt mycket kan du därmed inte få mer i avdrag.