Förr eller senare behöver betonggolvet slipas. Ett alltför nednött betonggolv drar åt sig damm och smuts och skapar en dålig arbetsmiljö. Det ger inte heller något positivt intryck.

Betonggolv är vanligt i miljöer som kräver stor tålighet från tyngre aktiviteter, exempelvis i verkstäder, i garage eller källare. Betonggolv kan också finnas i trappuppgångar och liknande ställen där många människor rör sig.

Ett betonggolv är ofta målat för att ge golvet en mer lättstädad och estetisk yta. För att kunna slipa ett betonggolv är det flera olika moment som måste iakttas. En första åtgärd är en grovrengöring så att man kan identifiera de skador och den förslitning som golvet har fått vidkännas.

Därefter avlägsnas färgen. Detta för att man ska kunna få en uppfattning av hur hård betongytan är.

När man fastställt betongens hårdhet kan man avgöra hur hårt slipverktyget måste vara. Nästa steg är att ta bort ojämnheter i betongen. I det stadiet har man ett slipverktyg som är lite grövre än det som används för den slutliga slipningen. Slipverktyget i det första fallet kan vara ett sandpapper som appliceras på golvmaskinen.

Det slutliga stadiet är själva betongslipningen som sker med diamant eller någon annan hård metall.

Vi rekommenderar Stadax om du behöver slipa ditt industrigolv.